FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Budynki do 35m2

Wiaty garażowe

Jeśli myślisz o budowie nowoczesnego zadaszenia na samochód to w pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić jakie formalności i warunki należy spełnić, aby nie naruszyć obowiązujących przepisów prawa.

Co do zasady nie jest wymagane. Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego na budowę wiaty garażowej o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 m² nie musimy uzyskiwać pozwolenia na budowę, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekroczyć dwóch na każde 500m2 powierzchni działki (do takich obiektów zaliczamy m.in. wolnostojące budynki gospodarcze, altany ogrodowe, ogrody zimowe.  

Natomiast w art. 29 ust.1 pkt 2c Prawa Budowlanego możemy przeczytać, że pozwolenia nie wymagają wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, pod warunkiem, że są wzniesione na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe lub na której znajduje się już budynek mieszkalny. Łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać wtedy dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki.

Przed przystąpieniem do prac związanych z budowa wiaty garażowej powinniśmy sprawdzić postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a jeśli go brak,  powinniśmy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Z dokumentów tych dowiesz się czy obiekt jaki chcesz wybudować może powstać na danej działce i jakie dodatkowe warunki musi spełnić: np. kąt nachylenia dachu, kolor dachu i elewacji, usytuowanie.

To, czy wiatę można postawić bez zgłoszenia, ze zgłoszeniem, albo trzeba będzie uzyskać pozwolenie na budowę, zależy od tego, czy zalicza się ją jako budowlę, czy jako obiekt małej architektury.  

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 20 października 2004 r. zgłoszenia nie wymaga wiata garażowa, kwalifikowana jako obiekt małej architektury, jeśli ma być wzniesiona na prywatnej posesji. W przypadku wzniesienia wiaty poza prywatną działką, w miejscu publicznym, konieczne jest zgłoszenie tego właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, czyli staroście lub prezydentowi miasta.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2c, w przypadku gdy wiata traktowana jest jako budowla, przed jej budowa nie potrzebujemy dokonywać zgłoszenia, pod warunkiem że powierzchnia zabudowy nie przekroczy 50m2 na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe lub na której znajduje się już budynek mieszkalny oraz, że łączna liczba tych wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 1000m2. powierzchni działki.

 1. Zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawą z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych wiaty garażowe powinny być usytuowane w terenie zabudowanym w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:
  1. Droga gminna – 6m
  2. Droga powiatowa, wojewódzka – 8m
  3. Krajowa – 10m
  4. Expresowa – 20m
  5. Autostrada 30m

W szczególnych przypadkach odległość zabudowy wiaty od drogi może zostać zmniejszona za zgodą zarządcy drogi.

 1. Zgodnie z par. 19 rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki wskazano m.in.:
  1. minimalną odległość od granicy działki do wiaty garażowej dla samochodów osobowych do 10 stanowisk postojowych na 3m od granicy działki.
  2. odległość wiaty od boisk sportowych oraz placów zabaw powinna wynosić min. 7m
  3. okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, oświaty, mieszkalnym – do 10 stanowisk postojowych – 7m od granicy działki.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIA?